Χρησιμοποιήστε το Adoos για να αγοράζετε και να πουλάτε πράγματα στην περιοχή σας. Μπορείτε να βρείτε πολλά πράγματα σε τιμές ευκαιρίας και να πουλήσετε αυτά που δεν χρειάζεστε πια. Μπορείτε επίσης να βρείτε αυτοκίνητα, διαμερίσματα, δουλειά και πολλά άλλα.