ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ κατ'οίκον από έμπειρο ελληνογερμανό (native speaker) για μαθητές κάθε ηλικίας, προετοιμασία για τις εξετάσεις. τηλ 2106432172 κιν 6975803802
tk.lingua@gmail.com

Αποκλειστική διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.


Παρεμφερείς Αγγελίες

μαθήματα ρωσικών - μεταφράσεις

Αγγλικά - Γαλλικά

Ρώσικη γλώσσα για όλους ιδιαίτερα και μέσα του skype!!!!

ιδιαίτερα μαθήματα ρώσικων

Ρουμανικά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Μαθήματα ρωσικών

Αγγλικά μέσω skype

Αγγλικά