ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ κατ'οίκον από έμπειρο ελληνογερμανό (native speaker) για μαθητές κάθε ηλικίας, προετοιμασία για τις εξετάσεις. τηλ 2106432172 κιν 6975803802
tk.lingua@gmail.com

Αποκλειστική διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.


Παρεμφερείς Αγγελίες

Μαθήματα Αγγλικών,καθηγήτρια ΑΠΘ ,Θεσσαλονίκη

Ρώσικη γλώσσα για όλους ιδιαίτερα και μέσα του skype!!!!

ιδιαίτερα μαθήματα ρώσικων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Αγγλικά μέσω skype

Ιδιαίτερα μαθήματα ισπανικών - native speaker

Μαθήματα ρωσικών

Ρουμανικά

Αγγλικά - Γαλλικά