ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Πόλη
Αθήνα - Κέντρο
Region
Αττικής
Subregion
Αθήνα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ κατ'οίκον από έμπειρο ελληνογερμανό (native speaker) για μαθητές κάθε ηλικίας, προετοιμασία για τις εξετάσεις. τηλ 2106432172 κιν 6975803802
tk.lingua@gmail.com

Αποκλειστική διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.