Τελευταίες Αγγελίες σε Μαρούσι

Λογιστής-τρια Τεχνικής εταιρίας στο Μαρούσι

Μαρούσι €0.00

Τεχνική – κατασκευαστική εταιρία πελάτης μας ζητά να προσλάβει λογιστή ή λογίστρια στο Μαρούσι. Προσόντα Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή

Υπεύθυνος-η Μισθοδοσίας Οικοδομικών στο Μαρούσι

Μαρούσι €0.00

Πελάτης μας κατασκευαστική εταιρία στο Μαρούσι επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία Υπεύθυνο Μισθοδοσίας Οικοδομικών έργων.   Οι κατάλληλοι υποψήφιοι

Γραμματέας στο Μαρούσι

Μαρούσι €0.00

Ο πελάτης μας, εταιρία παροχής υπηρεσιών στο Μαρούσι ζητά να προσλάβει γραμματέα για πλήρη και πενθήμερη απασχόληση. Οι κατάλληλες υποψήφιες: