Τελευταίες Αγγελίες σε Δήμος Αθηναίων

Ενεργειακός Μηχανικός στην Αθήνα

Δήμος Αθηναίων €0.00

Πελάτης μας βιομηχανική επιχείρηση επαγγελματικής ψύξης και κλιματισμού επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα Ενεργειακό Μηχανικό. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι: Απόφοιτοι Πολυτεχνικής Σχολής ειδικότητας

Νέος ναυτικός

Δήμος Αθηναίων €0.00

Ελληνας 39 ετών, χωρίς θαλάσσια προϋπηρεσία, απόφοιτος Α.Ε.Ν. Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού/Σ. Σ.Π.Μ. Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου, με πιστοποιητικό

Φυσιοθεραπευτές-Κινησιοθεραπευτές στην Ελβετία

Δήμος Αθηναίων €0.00

Οι πελάτες μας, νοσοκομεία της Ελβετίας, επιθυμούν να προσλάβουν για μόνιμη Απασχόληση Φυσιοθεραπευτές-Κινησιοθεραπευτές Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας

Φαρμακοποιοί στην Ελβετία

Δήμος Αθηναίων €0.00

Οι πελάτες μας, ιδιωτικές κλινικές της Ελβετίας ζητούν να προσλάβουν για μόνιμη απασχόληση Φαρμακοποιούς Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι Φαρμακοποιοί να έχουν

Φαρμακοποιοί στη Γερμανία

Δήμος Αθηναίων €0.00

Οι πελάτες μας, ιδιωτικές κλινικές της Γερμανίας ζητούν να προσλάβουν για μόνιμη απασχόληση Φαρμακοποιούς Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι Φαρμακοποιοί να έχουν

Programmer στη Θεσσαλονίκη

Δήμος Αθηναίων €0.00

Εταιρία πληροφορικής της Θεσσαλονίκης πελάτης μας ζητεί να προσλάβει Programmer Οι απολύτως απαραίτητες γνώσεις του/της θα πρέπει να αφορούν κυρίως

Νοσηλευτές στην Ελβετία

Δήμος Αθηναίων €0.00

Νοσοκομεία της Ελβετίας πελάτες μας ζητούν Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες για πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου. Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες: Διαθέτουν πτυχίο Νοσηλευτικής σχολής 4ετούς φοιτήσεως. Διαθέτουν

Casting Director in Athens

Δήμος Αθηναίων €0.00

Our client an events management company wishes to hire a Casting Director. The candidate must organize and facilitate the casting

Business Development Manager

Δήμος Αθηναίων €0.00

Our client an events management company is seeking to hire a Business Development Manager.  The ideal candidate must be responsible

Doctors in Germany

Δήμος Αθηναίων €0.00

Our client a private clinic for regenerative medicine with more than 55 years of experience wishes to hire 2 Doctors (Internal