Τελευταίες Αγγελίες σε Χανιά

Are you looking to own a Property in Crete?

Χανιά €0.00

Dreamcatchers specialise solely in the property re-sale market in the Chania region of Crete.  We sell apartments, villas with rental

Ζητούνται Καθηγητές Ξένων Γλωσσών

Χανιά €0.00

Ζητούνται καθηγητές ξένων γλωσσών να ενταχθούν στην πλατφόρμα του πανελλαδικού δικτύου των επιδοτούμενων σεμιναρίων-μαθημάτων, που γίνονται μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ,