Τελευταίες Αγγελίες σε Λάρισα

HR Manager στη Λάρισα

Λάρισα €0.00

Ο πελάτης μας, εταιρία παραγωγής χημικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων με έδρα τη Λάρισα και θυγατρικές σε 6 χώρες, επιθυμεί να

Constructions Inspector in Larissa, Greece

Λάρισα €0.00

Constructions Inspector in Larissa, Greece Our client a constructions company would like to hire a Constructions Inspector in Larissa, Greece.