Τελευταίες Αγγελίες σε Περιστέρι

Βοηθός Λογιστή, Λογιστήριο Τεχνικής Εταιρείας , Περιστέρι, Ν. Αττικής

Περιστέρι €0.00

Η ManDynamic αναζητά Βοηθό Λογιστή εκ μέρους Τεχνικής Εταιρείας με βάση το Περιστέρι, Αττικής. Αρμοδιότητες: Καταχωρήσεις σε Βιβλία Β’ &