Πετρίδης Νίκος

Χαλάνδρι
Μέλος από 11/03/2019

Τηλέφωνο
Δεν παρέχεται τηλέφωνο.

Διεύθυνση
Λεωφ. Κηφισίας Xαλάνδρι

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ με έδρα στην Αθήνα ζητά απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ για να στελεχώσουν θέσεις διαχείρισης οικονομικού κινδύνου, καθώς και επενδύσεων κεφαλαίων

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με προοπτικές εξέλιξης.

Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων

Επαρκή γνώση Η/Υ  –  Αγγλικής γλώσσας

Ωριμότητα σκέψης, ικανότητες στην οργάνωση, πελατοκεντρική σκέψη.

Επαρκής προϋπηρεσία.

 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

Ολοκληρωμένη & συνεχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πιστοποίησης

Συμμετοχή σε συνέδρια και ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ελκυστικό πακέτο παροχών

Κίνητρα παραγωγικότητας.

Χρήση καινοτόμου ηλεκτρονικού γραφείου.

Προοπτικές εξέλιξης στο management.

 

Τομέας δραστηριότητάς μας είναι η διαχείριση οικονομικών κινδύνων και οι επενδύσεις κεφαλαίων.

 

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο email     nikospetrides100@gmail.com    υπόψη κυρίου Πετρίδη.

 

 

 

 

0 Comment on this Product

Add a comment