ΚΑΡΡΑ

Μαρούσι
Μέλος από 20/12/2017

Τηλέφωνο
Δεν παρέχεται τηλέφωνο.

Διεύθυνση
Λ. ΚΗΦΙΣΊΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ με έδρα στην Αθήνα ζητά απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ για να στελεχώσουν θέσεις διαχείρισης οικονομικού κινδύνου, καθώς και επενδύσεων κεφαλαίων

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με προοπτικές εξέλιξης.

Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων

Επαρκή γνώση Η/Υ  –  Αγγλικής γλώσσας

Ωριμότητα σκέψης, ικανότητες στην οργάνωση, πελατοκεντρική σκέψη.

Επαρκής προϋπηρεσία.

 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

Ολοκληρωμένη & συνεχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πιστοποίησης

Συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ελκυστικό πακέτο παροχών

Κίνητρα παραγωγικότητας.

Προοπτικές εξέλιξης στο management.

 

Τομέας δραστηριότητάς μας είναι η διαχείριση οικονομικών κινδύνων και οι επενδύσεις κεφαλαίων.

 

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο email   nikospetrides100@gmail.com       υπόψη κυρίου Πετρίδη.

 

 

0 Comment on this Product

Add a comment