Τηλέφωνο
Δεν παρέχεται τηλέφωνο.

Διεύθυνση
Φρυγίας 9

Κλειστό πάρκινγκ ισογείου, 2 θέσεων, 24 τ.μ., ηλεκτροδοτούμενο.

0 Comment on this Product

Add a comment