Τηλέφωνο
6977524486

Διεύθυνση
Ατλαντίδος 26 Κάτω Τούμπα

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (laptop & desktop) στη
Θεσσαλονίκη προσφέρει: Επισκευή – συντήρηση – αναβάθμιση – σύνθεση
Η/Υ (software και hardware), Adsl συνδέσεις, αφαίρεση ιών και
κακόβουλου λογισμικού, επιδιόρθωση – ρύθμιση – εγκατάσταση (format)
Windows & διανομών Linux, εγκατάσταση οδηγών συσκευών (drivers) –
προγραμμάτων – παιχνιδιών, ανάκτηση σβησμένων – χαμένων αρχείων.
Τηλ. 6977524486, Ώρες 09:00-21:00.

0 Comment on this Product

Add a comment