Τηλέφωνο
6980013498

Διεύθυνση
Καλλιθέα

Πτυχίουχος Φιλόλογος με παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε όλες τις περιοχές της Αττικής σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου τιμή ανά ώρα 25 ευρω κατά τη χειμερινήκαι τη θερινή περίοδο .Παρέχονται δωρεάν προσωπικά πλάνα μελέτης άριστες σημειώσεις κ τεστ.τηλέφωνο επικοινωνίας :6980013498 email :kyriakiskarlat@yahoo.gr

0 Comment on this Product

Add a comment