Τηλέφωνο
6980013498

Διεύθυνση
Καλλιθέα

Πτυχίουχος Φιλόλογος με παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε όλες τις περιοχές της Αττικής σε μαθητές δημοτικού γυμνασιου 12 ευρω λυκείου.15 ευρω Τηλέφωνο :6980013498 email:[email protected]

0 Comment on this Product

Add a comment