ΚΑΡΡΑ

Μαρούσι
Μέλος από 20/12/2017

Τηλέφωνο
Δεν παρέχεται τηλέφωνο.

Διεύθυνση
Aγίου Κων/νου 57 Μαρούσι

Οικονομολόγοι – Γνώστες επενδύσεων.- Τραπεζικοί

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ζητά πρώην ή νυν τραπεζικούς ή οικονομολόγους ή άτομα με εμπειρίες στις επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια για τη στελέχωση μονάδας εξειδικευμένης στις επενδύσεις κεφαλαίων.

 

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο e-mail karram192@yahoo.gr υπόψη κυρίας Καρρά.

0 Comment on this Product

Add a comment