Τηλέφωνο
2104134090

Διεύθυνση
Γερολιμένας Μάνης

Άμεση πρόσληψη Μάγειρα Α΄με γνώση θαλασσινών και ψαριών (όχι ψήστη, στην κουζίνα υπάρχουν άλλα 4 άτομα προσωπικό) για εποχιακή εργασία έως 15 Οκτωβρίου στην περιοχή του Γερολιμένα της Μάνης. Παρέχεται διαμονή, διατροφή και μισθός 2000 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας 2104134090, 6980293717 email: g.jobagency@gmail.com, www.g-job.gr

0 Comment on this Product

Add a comment