ΚΑΡΡΑ

Μαρούσι
Μέλος από 20/12/2017

Τηλέφωνο
Δεν παρέχεται τηλέφωνο.

Διεύθυνση
Κηφισίας 117 Xαλάνδρι

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ με έδρα στην Αθήνα ζητά πρώην ή νυν τραπεζικούς ή οικονομολόγους ή άτομα με εμπειρίες στις επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια για  τη στελέχωση μονάδας εξειδικευμένης στις επενδύσεις κεφαλαίων.

Προσόντα:

Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ των παραπάνω κλάδων,

Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων

Επαρκή γνώση Η/Υ  –  Αγγλικής γλώσσας

Ωριμότητα σκέψης, ικανότητες στην οργάνωση, πελατοκεντρική σκέψη.

Επαρκής προϋπηρεσία.

 

Τομέας δραστηριότητάς μας είναι  η διαχείριση οικονομικών κινδύνων και οι επενδύσεις κεφαλαίων.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού στο  email       karram192@yahoo.gr    υπόψη κυρίας Καρρά.

0 Comment on this Product

Add a comment