ΚΑΡΡΑ

Μαρούσι
Μέλος από 20/12/2017

Τηλέφωνο
Δεν παρέχεται τηλέφωνο.

Διεύθυνση
Λ. ΚΗΦΙΣΊΑΣ

 

ΚΑΡΙΕΡΑ  ΣΤΟ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ(Financial  Planning) σε:  Επενδύσεις κεφαλαίων, διαχείριση οικονομικού κινδύνου.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχιούχοι, άνω των 27 ετών, με σοβαρή εργασιακή εμπειρία.

 

Αποδοχές-υψηλού επιπέδου εκπαίδευση-εξέλιξη.

 

Βιογρφικά  στο email    karram[email protected]yahoo.gr       υπόψη κυρία  Καρρά.  

 

 

 

0 Comment on this Product

Add a comment