Τηλέφωνο
6988854505

Διεύθυνση
ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17, 25100 ΑΙΓΙΟ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, (Ν.4495/2017, άρθρα 52-63), ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105, ( ΦΕΚ. Β 334/2021 ), διαδικασία υποχρεωτική από 01/02/2021 και εντός 5ετίας για όλα τα Δημόσια κτίρια και για τα ιδιωτικά σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, με αμοιβή από 375 €, (για αδόμητο γεωτεμάχιο, αυτόνομο κτίριο, διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστο χώρο πολυωρόφου κτιρίου), με την προϋπόθεση ότι το κτίριο δεν έχει αυθαιρεσίες και ο έντυπος φάκελος του είναι πλήρης, (στέλεχος οικοδομικής άδειας, σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, ενεργειακό πιστοποιητικό σε ισχύ).

Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείται η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.

Στην περίπτωση που η σημερινή κατάσταση του ακινήτου δεν ταυτίζεται επακριβώς με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας και εφόσον δεν έχει προηγηθεί ρύθμιση αυθαιρέτου, απαιτείται αποτύπωση του ακινήτου και σχεδίαση της σημερινής κατάστασή του, με αμοιβή, (αποτύπωση & σχεδίαση), από 2 € / μ2.

0 Comment on this Product

Add a comment