Τηλέφωνο
6988854505

Διεύθυνση
ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17, 25100 ΑΙΓΙΟ

  • Υπηρεσίες υγιεινής & ασφάλειας της εργασίαςΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις Α’, Β’ & Γ’ κατηγορίας, καλύπτοντας όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Ν.3850/2010, με ελάχιστη αμοιβή, 15 € /18 € /20 € την ώρα, με ελάχιστο αριθμό 25 ώρες ανά έτος, (15 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, 18 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Πάτρα και 20 € την ώρα για επιχειρήσεις στα Καλάβρυτα και στην Δυτική Αχαΐα), και ισχύει για επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ2, έως 9 εργαζόμενους και μέχρι 5 διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων.
    Για υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α’ & Β’ κατηγορίας, ωριαία αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.
  • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, [ Δυτική Ελλάδα ], σε επιχειρήσεις που Τεχνικός ασφαλείας έχει δηλωθεί, εκτός από εμένα, είτε ο εργοδότης, είτε εργαζόμενος σε αυτές, (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, βάσει Ν.3850/2010, άρθρο 43 ‘Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών’), με ελάχιστη αμοιβή τα 300 € για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, τα 400 € για επιχειρήσεις σε Πάτρα / Καλάβρυτα / Δυτική Αχαΐα και τα 500 € για επιχειρήσεις σε Αιτωλοακαρνανία / Ηλεία ), Γ’ κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ2, έως 9 εργαζόμενους και μέχρι 5 διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων.
    Για Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α’ & Β’ κατηγορίας, αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων και την χλμ απόσταση.
  • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, [ Πανελλαδικά ], εργασιακών χώρων για λογαριασμό εργαζομένων, Επιχειρήσεων, Ασφαλιστικών εταιριών και ως Δικαστικός πραγματογνώμονας για λογαριασμό ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της Ελληνικής επικράτειας, για την κατηγορία ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

0 Comment on this Product

Add a comment