Τηλέφωνο
2310280945

Διεύθυνση
Θεσσαλονίκη

Διαφημιστική εταιρεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναζητά νεαρά άτομα, φοιτητές/ιες – τελειόφοιτους, για προώθηση και διαφήμιση.

Βιογραφικά με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στο recruitingthess@gmail.com

0 Comment on this Product

Add a comment