2 αγγελίες από Γιάννης Κιούσης

Τηλέφωνο
6979132590

Διεύθυνση
Θέση: Πεδιάδα ΚΩΠΑΙΔΑΣ, ΣΑΑΚ Παναγίας Θηβών, στην ειδικότερη θέση χιλιόμετρο Γ13 (περίπου 20 χλμ. από Θήβα Βοιωτίας)